Macro Economische Cijfers van Indonesië

Deze sectie geeft gedetailleerde beschrijvingen aangaande enkele specifieke macro-economische indicatoren van Indonesië die fungeren als belangrijke hulpmiddelen om de huidige staat van de Indonesische economie te meten. Bovendien zal een analyse van deze statistieken kunnen bijdragen om de toekomstige ontwikkelingen van de Indonesische economie beter te kunnen inschatten.

Klik op één van de economische indicatoren hieronder om naar de detailpagina te gaan.


Laatste Update: 8 Maart 2014

    2009   2010   2011   2012   2013   2014
Bruto Binnenlands Product
  (jaarlijks procentueel verschil)
   4.6    6.1    6.5    6.2    5.8    5.7¹
Inflatie
  (jaarlijks procentueel verschil)
   4.8    5.1    5.4    4.3    8.4    5.0¹
Staatsschuld
  (procent van BBP)
  28.6   27.4   26.6   27.3   28.7      -
Wisselkoers
  (IDR/USD)
10,389  9,074  8,773  9,419 11,500 11,500¹
Bevolking²
  (in miljoenen)
     -  237.6      -      -      -      -
Armoede
  (procent van de bevolking)
  14.2   13.3   12.5   11.7   11.5¹      -
Werkloosheid
  (procent van de arbeidsmarkt)
   7.9    7.1    6.6    6.1    6.3      -
Internationale Reserves
  (in miljard USD)
  66.1   96.2  110.1  112.8   99.4      -

¹ geeft een prognose aan
² Statistics Indonesia publiceert cijfers over het bevolkingsaantal om de vijf jaar. De laatste census was in 2010
Bronnen: Wereldbank, Statistics Indonesia, Centrale Bank van Indonesië en International Monetary Fund (IMF)