Klik op één van de economische indicatoren hieronder om naar de detailpagina te gaan.

Laatste Update: 5 Februari 2016
    2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015
Bruto Binnenlands Product²
  (jaarlijks procentueel verschil)
   4.6    6.4    6.2    6.0    5.6    5.0    4.8
Inflatie
  (jaarlijks procentueel verschil)
   4.8    5.1    5.4    4.3    8.4    8.4    3.4
Staatsschuld
  (procent van BBP)
  28.6   27.4   26.6   27.3   28.7   24.7   27.0
Wisselkoers
  (IDR/USD)
10,389  9,074  8,773  9,419 11,563 11,800 13,400¹
Lopende Rekening
  (procent van BBP)
     0.7    0.2   -2.8   -3.3   -3.1   -2.1
Bevolking
  (in miljoenen)
     241    244    247    250    253    255
Armoede
  (procent van de bevolking)
  14.2   13.3   12.5   11.7   11.5    11.0    11.1
Werkloosheid
  (procent van de arbeidsmarkt)
   7.9    7.1    6.6    6.1    6.3     5.9     6.2
Internationale Reserves
  (in miljard USD)
  66.1   96.2  110.1  112.8   99.4   111.9   105.9

¹ geeft een prognose aan
² Statistics Indonesia (BPS) verschoof de basis van de berekening van 2000 naar 2010 en implementeerde een nieuwe methodiek voor deze berekening. Daarom zijn de BBP groei resultaten tussen 2010 en 2014 aangepast in het begin van 2015
Bronnen: Wereldbank, Statistics Indonesia, Centrale Bank van Indonesië en International Monetary Fund (IMF)