Een basis die wordt gevormd door het opzetten van contacten/relaties met alle lagen van de bevolking: het bedrijfsleven, de overheid, culturele instellingen, alsmede door het formeren van een uitgebalanceerd schrijvers team dat geregeld, zo niet dagelijks, een bijdrage zal leveren aan de inhoud van deze website op alle denkbare niveau’s en met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen.

De komende tijd zal er een continu groeiende shortlist van Indonesische bedrijfsprofielen worden opgezet gebaseerd op ons onderzoek, waaronder interviews met het management van de bedrijven. Het betreffende bedrijf wordt bezocht en geanalyseerd, gegevens van het bedrijf kunnen vervolgens worden opgevraagd of bekeken op de Business sectie van Indonesia Investments. Uit deze shortlist zullen modelportefeuilles van bedrijven worden samengesteld waarvan de samenstelling gebaseerd is op bepaalde thema's of kenmerken die nog nader gespecificeerd zullen worden.

De ontwikkelingen binnen de Indonesische economie en het bedrijfsleven zullen nauwlettend worden gevolgd en gerapporteerd door ons team, met inbegrip van periodieke gastcolumns van betrokken experts. Een aantal onderwerpen die continu onder de aandacht gebracht zullen worden zijn:

Grondstoffen en voedselproducten waar Indonesia rijk aan is; met inbegrip van de grondstoffentermijn- markten, nationale voedselproductie en overheidsbeleid.

Indonesische staatsobligaties worden behandeld en gevolgd in relatie tot de onderliggende Indonesische rupiah (IDR) versus de meest belangrijke valuta in de wereld.

Regelmatige - zo niet dagelijkse - berichtgeving met betrekking tot economische, politieke en sociale zaken in Indonesië.

Gedurende de komende maanden zullen bestaande contacten met de (locale) overheid en het bedrijfsleven worden verstevigd (of geïntensiveerd), terwijl nieuwe contacten zullen worden aangeknoopt. Over ontwikkeling- en op dit gebied zal geregeld worden bericht op deze website. Uiteindelijk wil Indonesia Investments projecten realizeren - in samenwerking met de overheid of het bedrijfsleven - waarin volgers van Indonesia Investments kunnen participeren, door middel van kennisdeling en/of een financieel aandeel.

Naast het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld door het verstrekken van microkredieten of speciale investeringsprogramma’s, streven we - gelet op onze achtergrond - naar een aandeel binnen de woningbouw/stedenbouw (zowel sociaal als commercieel), al dan niet door middel van fill-in locations of urban acapuncture (Jaime Lerner).

Join Us - óók tijdens het (uit)bouwen van onze website in de komende maanden. Wij informeren u graag over alle ontwikkelingen, hetzij via directe communicatie of via onze nieuwsbrief.

Opmerkingen, commentaar en ideeën zijn altijd welkom en worden zeer gewaardeerd!