Deze doelen zijn onder meer:

een ordelijke, ontwikkelde, harmonieuze en sociaal rechtvaardige samenleving
een competitieve en innovatieve bevolking
een rechtvaardige democratie
gelijkheid tussen alle mensen en gebieden van het land op sociaal gebied en qua ontwikkeling
uitgroeien tot een belangrijke, wereldwijde economische en diplomatieke kracht

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, heeft de Indonesische regering drie aan elkaar verbonden - en van elkaar afhankelijke - ontwikkelingsplannen opgesteld:

♦ Nationale Lange Termijn Ontwikkelings Plan (RPJPN)
  (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

Nationale Middellange Termijn Ontwikkelings Plannen (RPJMN)
  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

Masterplan voor Acceleratie en Expansie van de Economische Ontwikkeling (MP3EI) 
  (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

De eerste van deze ontwikkelingsplannen, de RPJPN, is hiërarchisch de belangrijkste en spant de periode van 2005 tot 2025. Dit lange termijnplan is om redenen van planning en efficiëntie verdeeld in vier fasen, elk met een levensduur van vijf jaar. Deze vier fasen zijn de vier afzonderlijke middellange RPJMN's en lopen parallel met de ambtsperiode van een regering. Via deze middellange termijnplannen kunnen de diverse regeringen hun eigen stempel op de economische ontwikkeling van Indonesië drukken (zolang het maar in lijn is met de doelstellingen van de RPJPN). De MP3EI werd in 2011 in het leven geroepen om de RPJMN te ondersteunen bij het versnellen en uitbreiden van de economische ontwikkeling van Indonesië.

Deze sectie geeft een overzicht van deze drie overheidsplannen, waarin de particuliere sector geacht wordt om een grote rol te spelen door middel van publiek-private partnerschappen met de Indonesische overheid.


Nationale Lange Termijn Ontwikkelingsplan
(RPJPN 2005-2025)

Dit ambitieuze ontwikkelingsplan van de overheid dient als referentiepunt voor de gehele Indonesische samenleving (overheid, bevolking en bedrijfsleven) om de nationale idealen te bereiken zoals opgesteld en geformuleerd door de democratisch gekozen regering van Indonesië. Dit lange termijn ontwikkelingsplan, dat loopt tot 2025, is verdeeld in vier middellange termijn plannen en wordt bijgestaan door de MP3EI.

Lees verder over the RPJPN 2005-2025


Nationale Middellange Termijn Ontwikkelingsplan (RPJMN 2015-2019)

Het Nationale middellange termijn Ontwikkelingsplan (RPJMN 2015-2019) van Indonesië is de derde fase van de uitvoering van het Nationale Lange Termijn Ontwikkelingsplan (RPJPN 2005-2025). Dit plan vormt de basis voor ministeries en overheidsinstellingen bij het formuleren van hun eigen strategische plannen. De lokale overheden in Indonesië moeten rekening met dit plan houden bij het formuleren van hun beleid met betrekking tot regionale ontwikkeling.

Lees verder over de RPJMN 2015-2019


Masterplan voor Acceleratie en Expansie van de Economische Ontwikkeling (MP3EI)

Het MP3EI plan is een recentelijk onthuld masterplan waarin de Indonesische overheid een economische groei van zeven to acht procent per jaar (vanaf 2013) nastreeft (wat mislukt is) en Indonesië tot één van de grootste economieën ter wereld in 2025 wil ontwikkelen. Het masterplan omvat USD $470 miljard dollar aan investeringen welke - voor een groot deel - wordt verondersteld te worden gefinancierd door de private sector via publiek-private partnerschappen.

Lees verder over dit masterplan