Met het oog op het succesvol opzetten en doen groeien van een bedrijf in Indonesië is het van belang om een ​​goed netwerk op te bouwen met zowel het bedrijfsleven als de overheid. Buitenlandse investeerders moeten zich het belang van deze netwerken beseffen en zich inspannen om deze te ontwikkelen en te onderhouden.

Gelukkig is het niet moeilijk in Indonesië om deze netwerken op te zetten daar buitenlandse zakenlieden ook interessante partijen zijn voor de Indonesiërs. Het wordt ten zeerste aangeraden om vooraf kennis op te doen van de culturele waarden en normen van het land om zodoende te weten hoe te socialiseren met zowel Indonesische partners als Indonesische medewerkers of personeel alsmede inzicht te krijgen in de 'Indonesische zakencultuur'. Dit zal uw zaken efficiënter en effectiever maken, vooral op de lange termijn.

Deze sectie heeft tot doel een nauwkeurig overzicht te verschaffen van het Indonesische bedrijfsleven middels het verstrekken van gedetailleerde informatie over Indonesische bedrijven en grondstoffen. Maar het zal ook wijzen op een aantal obstakels binnen het zakelijke klimaat die de​​ efficiëntie en effectiviteit van economische en sociale ontwikkeling belemmeren. Bovendien kan deze sectie fungeren als een referentiepunt voor diegenen die een bedrijf willen opzetten en/of willen wonen in Indonesië omdat het gedetailleerde informatie bevat over bepaalde juridische vraagstukken zoals het verkrijgen van benodigde vergunningen voor het oprichten van een onderneming. Uiteraard kan Indonesia Investments u in contact brengen met instellingen die in deze materie gespecialiseerd zijn en kan optreden als bemiddelaar.

In onze Business sectie worden ook suggesties gegeven aangaande strategische woon- en kantoorruimte en geeft het advies voor gedragspatronen bij de omgang met Indonesiërs. Bedrijven of particulieren die diensten of goederen wereldwijd willen aanbieden (of op zoek zijn naar bepaalde diensten of goederen) kunnen een advertentie plaatsen op ons Business Platform.


Business Columns

De Business Columns sectie bevat diepgaande analyses met betrekking tot onderwerpen die in het hart van de Indonesische zakenwereld liggen. In totaal geven deze columns een duidelijk en gedetailleerd beeld over een breed scala aan onderwerpen binnen de zaken sector van Indonesië en informeert over ontwikkelingen hierbinnen. Het kan dienen als een bron voor investeringsideeën maar geeft ook aandacht aan de negatieve aspecten van het zakendoen in Indonesië.

Lees onze business columns


Indonesische Bedrijfsprofielen

Deze sectie beslaat een alsmaar groeiende catalogus van profielschetsen van Indonesische bedrijven, zowel beursgenoteerd (aan de Indonesia Stock Exchange) als particuliere bedrijven. Elk profiel geeft een nauwkeurige schets van het bedrijf om zodoende inzicht te verschaffen in zijn zakelijke aangelegenheden. Het presenteert een overzicht van de basisgegevens alsmede de toekomstperspectieven en interviews met het management en andere belanghebbenden.

Bekijk de Indonesische bedrijfsprofielen


Grondstoffen

Indonesië bezit een rijkelijke overvloed aan een breed scala aan grondstoffen zoals steenkool, goud en gas. Een negatief neveneffect hiervan - in de situatie van Indonesië - is echter de over-afhankelijkheid van de export van onbewerkte grondstoffen. De downstream industrieën in het land zijn momenteel nog onderontwikkeld hoewel de Indonesische regering bezig is om deze te ontwikkelen. Deze sectie bespreekt de belangrijkste Indonesische grondstoffen afzonderlijk en tot in detail.

Lees verder over de grondstoffen van Indonesië


Industrieën & Sectoren

In deze sectie worden gedetailleerde analyses en overzichten van specifieke industrieën en sectoren in de Indonesische economie gepresenteerd zoals onder andere de auto-industrie, toerisme, (islamitisch) bankieren, onroerend goed, en de tabaksindustrie. Deze analyses zullen u inzicht geven in de sectoren: wat is de historische achtergrond? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wie zijn de belangrijkste spelers? Wat zijn de risico's? Wat is de positie van Indonesië in de industrie ten opzichte van de rest van de wereld?

Bekijk de industrieën en sektoren


Risico's

Indonesië is een veelbelovend land vanuit een macro-economisch perspectief, maar het brengt ook meer risico's met zich mee dan bij het investeren in een ontwikkeld westers land vanwege de politieke, sociale en culturele dynamiek van het diverse land. Deze sectie poogt om enig inzicht te verschaffen in deze land-specifieke belemmeringen voor succesvolle investeringen en hoopt dat het kan helpen om Indonesië beter te leren begrijpen, wat de kans op falen enigszins reduceert.

Lees over de risico's met betrekking tot investeren in Indonesië


Buitenlandse Investeringen

Deze sectie is gewijd aan directe buitenlandse investeringen in Indonesië, in het bijzonder de oprichting van de juridische entiteiten die noodzakelijk zijn om zich te mengen in het bedrijfsleven of om uw producten/diensten aan te bieden in Indonesië. We richten ons hier op het proces voor het opzetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, PT PMA) en een vertegenwoordigingskantoor (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, KPPA).

Lees meer over buitenlandse investeringen in Indonesië


Wonen & Werken

Voor iemand die niet of nauwelijks bekend is met Indonesië kan het moeilijk zijn om zijn of haar weg te vinden. Het zal doorzettingsvermogen vereisen om organisatorische zaken te regelen (zoals bijvoorbeeld werkvergunningen, het oprichten van een bedrijf en het vinden van woonruimte), en daarbij zich ook nog te moeten aanpassen aan een nieuwe cultuur die sterk afwijkt van de eigen cultuur. Deze sectie bespreekt het regelgevingskader van Indonesië en andere informatie dat nodig is om zich in Indonesië te vestigen voor zakelijke of privé-doeleinden.

Lees verder over wonen en werken in Indonesië


Business Platform

Ons Business Platform is een online ontmoetingsplaats voor bedrijven en particulieren die hun diensten of goederen willen aanbieden of voor hen die juist op zoek zijn naar specifieke diensten of goederen. Via een advertentie op dit business platform kan hun boodschap verspreid worden op een internationaal podium. Het is ook mogelijk voor bedrijven en andere organisaties om op deze pagina evenementen aan te kondigen (indien in overeenstemming met onze reglementen). Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.

Bezoek ons business platform