Bovendien - voordat door kolonisten een nationaal raamwerk over het gehele gebied heen werd gelegd - ervoeren de diverse regio's afzonderlijke politieke en economische geschiedenissen dat nog steeds blijkt uit de huidige regionale dynamiek. Het Indonesische nationale motto Bhinekka Tunggal Ika (Eenheid in Verscheidenheid) refereert naar deze diversiteit wat betreft compositie van het land maar geeft ook aan dat er - ondanks alle verschillen binnen de multiculturele samenleving - een hecht gevoel van eenheid is ('het Indonesisch-zijn') in de gedachtegang en het gevoelsleven van de Indonesiër.

Deze Cultuur sectie van Indonesia Investments heeft als voornaamste doel om iedere lezer essentiële achtergrond informatie te verschaffen aangaande Indonesië met betrekking tot verschillende disciplines waardoor men het land beter leert begrijpen. Zowel kennis als begrip van de culturele aspecten en land-specifieke dynamiek is essentieel wanneer men het voornemen heeft om duurzame en succesvolle investeringen te doen of zich in een ander land wil vestigen voor zakelijke of privé-redenen. Dit is zeker van toepassing op een land als Indonesië met haar enorme culturele diversiteit en complexiteit.


Gedraag U Indonesisch!

De Indonesische culturen zijn zeer verschillend van de westerse culturen omdat er een verschil bestaat in ervaringen, geloof-systemen, hiërarchieën, godsdiensten, noties van tijd, ruimtelijke verhoudingen, en nog vele andere zaken. Bovendien wordt Indonesië zelf ook gekenmerkt door een veelheid van verschillende culturen. Dit maakt Indonesië een complex land, en dus een interessant land. In deze sectie leren we je een aantal nuttige do's and don'ts voor een succesvolle en efficiënte participatie binnen de Indonesische samenleving.

Lees verder over 'gedraag u Indonesisch!


Cultuur Columns

In deze reeks columns pogen wij aspecten toe te lichten die betrekking hebben tot de Indonesische cultuur, geschiedenis, politiek alsmede economie. Deze onderwerpen liggen wat weg van de mainstream onderwerpen en columns die we in andere secties presenteren. Deze cultuur columns zijn interessant voor diegenen die een interesse hebben in een breed scala aan disciplines met betrekking tot Indonesië. Elke column kan worden beschouwd als een startpunt voor de lezer om een specifiek onderwerp verder te bestuderen.

Lees de cultuur columns


Politiek

Deze sectie bevat een overzicht van de politieke geschiedenis van Indonesië dat zich uitstrekt van de pre- koloniale periode waarin Indonesië een lappendeken van inheemse staten genoemd kan worden, de koloniale periode waarin het eilandenrijk geleidelijk omgevormd werd tot een politieke eenheid, de onafhankelijke staat van Soekarno waarbij politiek domineerde terwijl de economie als minder belangrijk werd geacht, het Soeharto-tijdperk dat gekenmerkt werd door een sterke overheid en zwakke burgerij, tot de huidige tijd van Reformatie.

Lees verder over de politiek van Indonesië


Economie

De ontwikkeling van een geïntegreerde Indonesische economie was allerminst een vluchtig en natuurlijk proces maar daarentegen een langdurige en kunstmatige, voornamelijk gecreëerd door de buitenlandse overheersers en culminerend in de gecentraliseerde staat van Soeharto's Nieuwe Orde. In deze sectie worden behandeld de huidige staat en structuur van de Indonesische economie alsmede een aantal essentiële hoofdstukken uit de economische geschiedenis van Indonesië (bijvoorbeeld de Aziatische Financiële Crisis eind jaren '90).

Lees verder over de economie van Indonesië


Godsdienst

Religie speelt een belangrijke rol binnen de Indonesische samenleving en binnen het dagelijks leven van de Indonesiërs. Indonesië is het land met de grootste Moslimbevolking ter wereld, maar het bevat ook miljoenen mensen die één van de andere grote wereldreligies of de meer traditionelere animistische overtuigingen aanhangen. Deze sectie behandelt de belangrijkste godsdiensten in Indonesië, namelijk: de Islam, het Christendom (inclusief Katholicisme), het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Het beschrijft het historisch kader en de rol van religie in het huidige Indonesië.

Lees verder over de religies van Indonesië


Demografie

De demografische samenstelling van een land en zijn economische resultaten hebben meestal een causaal verband omdat een jonge bevolking een potentieel groot werkvermogen bezit, terwijl een grote bevolking van middelbare leeftijd (tussen het 40ste en 55ste levensjaar), een potentieel grote koopkracht impliceert. Deze sectie behandelt de demografische compositie van Indonesië, inclusief een analyse van het effect van deze compositie op de economie en de economische vooruitzichten.

Lees verder over de bevolking van Indonesië